Telemārketings

Telemārketings

Telemārketings ir tiešā mārketinga metode izmantojot telefonu. Ļoti daudz uzņēmumu izmanto telefonu, lai pārdotu savu produkciju vai pakalpojumus – sākot no kancelejas precēm, beidzot ar dažādiem pakalpojumiem. Nereti uzņēmums izvēlas telemārketingu kā papildus līdzekli, lai palielinātu pārdošanas apjomus vai veiktu kādas citas funkcijas, kas saistītas ar klientu informēšanu par jauniem pakalpojumiem.

Telemārketinga priekšrocības ir saistītas ar metodes būtību:

– Tiešs un verbāls kontakts ar ikvienu sabiedrības locekli.
– Tiek veicināta atgriezeniskā saite un noskaidrotas nianses
– Attālums nav šķērslis, lai komunicētu