Pakalpojumi

Jaunu klientu piesaiste
“Auksto zvanu” veikšana ar mērķi ieinteresēt un piesaistīt pakalpojumam vai produktam jaunus klientus uzreiz vai ilgtermiņā.
Uzzināt vairāk
Aktīvā pārdošana
Konkrētu produktu pārdošana, sarunas laikā panākot vienošanos par preces vai pakalpojuma iegādi vai informējot par iespējām to iegādāties pēc sarunas beigām.
Uzzināt vairāk

Ienākošais telemārketings
Zvanu uzņemšana, informācijas apkopošana un zvanītāju informēšana par uzņēmumam nozīmīgiem jautājumiem, kompānijas uzdevumā. Uzzināt vairāk

Informācijas ievākšana, datu bāzu atjaunošana
Klientu, sadarbības partneru un citu auditoriju regulāra apzināšana palīdz ne tikai uzturēt attiecības, bet arī nodrošināt atjaunotu informāciju datu bāzēm, kas var noderēt citu mārketinga aktivitāšu veikšanai.
Uzzināt vairāk
Aptauju, interviju veidošana pētījumiem
Telefoninterviju un aptauju veikšana dažādu pētījumu ietvaros, nodrošinot plašu respondentu skaitu un tūlītēja rezultāta saņemšanu.
Uzzināt vairāk
Informācijas izplatīšana
Mērķa auditorijas informēšana par dažādiem notikumiem, sasniegumiem, pasākumiem, produktu kvalitāti, akcijām. Informācijas izplatīšana lieti noder mārketinga un sabiedrisko attiecību kampaņu laikā ka atbalsta funkcija.
Uzzināt vairāk