Ienākošais telemārketings

Zvanu uzņemšana, informācijas apkopošana un zvanītāju informēšana par uzņēmumam nozīmīgiem jautājumiem, kompānijas uzdevumā.

Veiksmīgai uzņēmuma komunikācijai ar klientu ir svarīga ne tikai darbinieku kompetence jaunu klientu piesaistīšanā, bet arī profesionalitāte jau esošo klientu apkalpošanā, zvanu uzņemšanā, un informācijas apkopošanā.

Lai nezaudētu kontaktu ar klientu un informētu to par visām, ar uzņēmumu saistītām aktualitātēm, uzņēmumiem tiek nodrošināta ienākošo zvanu apkalpošana un zvanītāju informēšana par uzņēmumam nozīmīgiem jautājumiem.

Baltijas Telemārketinga Centra speciālistu pieredze zvanu apkalpošanā, profesionāli apmācīti operatori, kā arī mūsdienīgi zvanu centra risinājumi, ļaus nodrošināt pakalpojumu, kas atbilst augstākajiem kvalitātes standartiem.

Izmantojot mūsu speciālistu pieredzi un profesionalitāti ienākošo zvanu apkalpošanā, Jūs ne tikai ietaupīsiet laiku un līdzekļus, bet arī saņemiet augsta līmeņa pakalpojumu.

Neatkarīgi no Jūsu darbības veida un tā specifikas, mēs esam pārliecināti, ka spēsim rast labākos risinājumu Jūsu ienākošo zvanu apstrādei.