Informācija

Tiešais mārketings

Tiešais mārketings laika gaitā ir manāmi attīstījies un šobrīd tiešā mārketinga metodes tiek aizvien plašāk pielietotas. Tiešais mārketings ir reklāmas veids, kas uzrunā katru potenciālo pircēju/klientu individuāli, un līdz ar to dod lielāku atdevi visam mārketinga pasākumam kopumā. Tiešā mārketinga priekšrocības Tiešā mārketinga neatņemama sastāvdaļa ir klientu datu bāze, kas ļauj atlasīt konkrētus tirgus segmentus […]

Lasīt vairāk ...

Interaktīvais mārketings ir tiešā mārketinga forma, kurā tiek izmantots internets un visas ar to saistītās iespējas – e-komercija, e-pastu nosūtīšana mērķauditorijai un citas iespējas. Plānojot tiešā mārketinga aktivitātes, nedrīkst aizmirst arī par tādiem tiešā mārketinga līdzekļiem kā fakss, sms, mms. Alberta Reklāmas Sabiedrība saviem klientiem veic tiešā mārketinga aktivitātes izstrādājot vispiemērotāko variantu reklāmas kampaņu izstrādei […]

Lasīt vairāk ...

Telemārketings ir tiešā mārketinga metode izmantojot telefonu. Ļoti daudz uzņēmumu izmanto telefonu, lai pārdotu savu produkciju vai pakalpojumus – sākot no kancelejas precēm, beidzot ar dažādiem pakalpojumiem. Nereti uzņēmums izvēlas telemārketingu kā papildus līdzekli, lai palielinātu pārdošanas apjomus vai veiktu kādas citas funkcijas, kas saistītas ar klientu informēšanu par jauniem pakalpojumiem. Telemārketinga priekšrocības ir saistītas […]

Lasīt vairāk ...

Tiešais pasts sevī ietver reklāmas materiālu izplatīšanu tieši mērķauditorijas pastkastītēs – sākot no brošūrām, bukletiem, katalogiem līdz pat video un audio kasetēm. Tiešā pasta mērķis ir informēt mērķauditoriju, mudināt to patērēt. Ar tiešā pasta sūtījumiem var sasniegt praktiski jebkuru mērķauditoriju – piemēram, kādas atsevišķas darbības sfēras uzņēmumus vai privātpersonas un dzīvokļu iedzīvotājus, turklāt ir iespējams […]

Lasīt vairāk ...