Tiešais mārketings

Tiešais mārketings

Tiešais mārketings

Tiešais mārketings laika gaitā ir manāmi attīstījies un šobrīd tiešā mārketinga metodes tiek aizvien plašāk pielietotas. Tiešais mārketings ir reklāmas veids, kas uzrunā katru potenciālo pircēju/klientu individuāli, un līdz ar to dod lielāku atdevi visam mārketinga pasākumam kopumā.

Tiešā mārketinga priekšrocības

Tiešā mārketinga neatņemama sastāvdaļa ir klientu datu bāze, kas ļauj atlasīt konkrētus tirgus segmentus un izmantot piemērotāko komunikāciju. Lai veiktu rezultatīvas darbības ar datu bāzi, nepieciešams:
– atjaunot datu bāzes ierakstus
– nodrošināt tiešā mārketinga darbību rezultātu glabāšanu un vērtēšanu
– nodrošināt tiešās komunikācijas turpinājumu ar pasta vai telefona starpniecību