Interaktīvais mārketings

Interaktīvais mārketings

Interaktīvais mārketings ir tiešā mārketinga forma, kurā tiek izmantots internets un visas ar to saistītās iespējas – e-komercija, e-pastu nosūtīšana mērķauditorijai un citas iespējas.

Plānojot tiešā mārketinga aktivitātes, nedrīkst aizmirst arī par tādiem tiešā mārketinga līdzekļiem kā fakss, sms, mms.

Alberta Reklāmas Sabiedrība saviem klientiem veic tiešā mārketinga aktivitātes izstrādājot vispiemērotāko variantu reklāmas kampaņu izstrādei vai pārdošanas apjomu palielināšanai. Tiešais mārketings ir piemērota metode panākumu gūšanai, ja vien tā tiek pareizi organizēta, saplānota un kvalitatīvi veikta.